RDF (Refused Derived Fuel) / ATY (Atıktan Türetilmiş Yakıt)

çöp gazından enerji

Atıktan türetilmiş yakıt (ATY) anlamına gelen RDF (Refused Derived Fuel), evsel ya da endüstriyel atıkların ayrıştırılmasından geriye kalan atıkların, belirli bir prosesten geçirilerek beraber yakma tesislerinde fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılmasıdır. Dünyada ve ülkemizde, başta çimento fabrikaları olmak üzere bazı yetkili tesisiler; hem ekonomik hem de çevre katkıları açısından alternatif ek yakıt olarak ATY’yi tercih […]

Enerji Depolama (Energy Storage)

energy-storage

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 9 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazete’de Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği’ni yayımlanmıştır. Yönetmelik kapsamında tedarik lisansı sahip şirketler müstakil, üretim lisansına sahip şirketler bütünleşik enerji depolama tesisleri kurabilecekken, dağıtım şirketleri ve TEİAŞ’a ise şebeke işletmecileri olarak depolama tesisi kurabileceklerdir. Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, elektrik depolama üniteleri veya tesislerinin kurulmaları, iletim […]

Karbon Nötr Fabrikalar – Yeşil Mutabakat (Karbon Ayak İzi)

karbon nötr

Avrupa Yeşil Mutabakatı (Karbon Ayakizi), Avrupa’yı 2050’de iklimi nötr hale getirmeyi amaçlayan Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen bir dizi politika girişimidir. AB’nin 2030 yılı için sera gazı emisyonunu azaltma hedefini 1990 yılı seviyelerine kıyasla en az %50’ye ve %55’e çıkarmak için etki değerlendirmeli bir plan da sunulacak. Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) ; temiz, döngüsel bir […]

Hidrojen Üretimi ve Yeşil Hidrojen

Hidrojen Üretimi ve Yeşil Hidrojen

İklim değişikliği, BM Genel Kurulu’nun 1990’da iklim değişikliği ile ilgili bir çerçeve sözleşme için Hükümetler arası Müzakere Komitesi oluşturulmasına dair alınan ve 1992 yılında Rio de Janeiro’da gerçekleşen Dünya Konferansı ile müzakere süreci başlayan uluslararası bir güvenlik problemidir. Sanayi devrimi ile başlayan süreçte, nüfus artışının da etkisiyle kaynaklar üzerindeki baskının artması, bugün insan eylemleri sonucu […]

Enerji Performans Sözleşme (EPS ve ESCO) Yatırım Modelleri

Enerji Performans Sözleşme

A. ESCO Modeli ESCO (Energy Service Company) temel olarak, işletmelerde enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlamak için, enerji tasarrufu projelerini tasarlayıp uygulamasını gerçekleştiren, sağlanacak enerji tasarruf performansını garanti eden, projelerin uygulanması için gerekli olan finansmanı sağlayan/sağlanmasına aracılık eden ve gerektiğinde enerjinin tedarik edilmesini sağlayan ve uyguladığı projelerle ilgili risk yönetimi gerçekleştirilen bir iş modelidir. ESCO Firmaları, […]

Lisanssız – Öz Tüketim Amaçlı Enerji Üretim Santralleri (Kendi Enerjisini Üreten Fabrikalar/Kuruluşlar)

Lisanssız - Öz Tüketim Amaçlı Enerji Üretim Santralleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çerçevesinde yatırım imkanı olan tüm elektrik tüketicilerinin, tükettiği enerjiyi güneşten veya herhangi bir yenilenebilir enerji kaynağından üretebilmesi hedeflenmektedir.” Söz konusu düzenlemeyle; gerçek elektrik tüketicilerinin tüketimlerini karşılamak maksadıyla elektrik üretim tesisi kurmasının, tükettiği kadarını da satarak yatırımın geri dönüşünü makul süreler içinde elde […]

Landfill Gazından Elektrik Üretimi

Landfill Gazından Elektrik Üretimi

Yatay/Dikey borulamayla toplanan gaz, ana hat ile kompresöre aktarılır. Gazın yakılması için flare ya da gaz motoruna yönlendirilir. Motorun mekanik enerjisi ile tahrik edilen alternatör sayesinde elektrik elde edilir. Açığa çıkan ısı da kullanılarak istenirse enerji santrali, kojenerasyon tesisine çevrilebilir. Öte yandan, Biyogaz tesisleri sadece bir enerji, gübre tesisi değil, çevre projesi değildir, milli projedir. […]

Çöp Gazından ve Atıklardan Enerji Üretim Projeleri Yaygınlaşıyor

Atıklardan Enerji Üretim

Atık Türleri Artık ihtiyaç duymadığımız ve uzaklaştırmak istediğimiz her tür madde atık olarak tanımlanabilir.   1- Tehlikesiz Atıklar Evsel Atıklar Evsel Nitelikli Endüstriyel Atıklar Ambalaj Atıkları 2- Tehlikeli Atıklar Tıbbi Atıklar İnşaat ve Yıkıntı Atıkları   Atık Yönetiminin Temel İlkeleri şunlardır: Tüm aşamalarda en az atık oluşturan üretim teknolojilerinin seçimi ve uygulanması, Oluşan atıkların olabildiğince […]

Enerji Depolama Sistemleri

Enerji Depolama Sistemleri

Enerji Depolama (Energy Storage) Sistemleri,maliyetleri düştükçe yaygınlaşmaya başlayacaktır. Dünya’da çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek giderek yaygınlaşıyor. Ancak rüzgar her zaman esmiyor ya da güneş açmıyor. Bundan dolayı elektrik enerjisini depolamak zorundayız. Enerji şebeke operatörlerinin enerji depolama teknolojisi sayesinde; pik elektrik tüketimi olan saatlerde birkaç saniye içerisinde devreye girecek büyük Depolama Sistemleri ile […]

Enerji Start-Up’ları Ülkemiz ve Dünya İçin Önem Taşıyor

Enerji Start-Up'ları Ülkemiz ve Dünya İçin Önem Taşıyor

Kullandığımız enerji kaynaklarının ve Sistem & Ekipmanlarının büyük kısmını ithal ediyor olmamız bizleri birtakım alternatif çözümleri üretmeye itmektedir. Stratejik olarak çok önemli bir konumda olmamız ve dünyadaki fosil yakıtların yüzde 70’inin bizim üzerimizden Batı’ya dağılıyor olması. Ayrıca rüzgâr, hidroelektrik ve güneş enerjisi bakımından da çok zengin bir ülkeyiz. Bu doğal kaynakların kullanımının artırılması ve bir […]