intercon logo
Güneş Enerji Santrali (GES) Proje Geliştirme

Güneş Enerji Santrali (GES) Projeleri

Kendi Enerjisini Üreten Fabrikalar/Kuruluşlar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çerçevesinde yatırım imkanı olan tüm elektrik tüketicilerinin, tükettiği enerjiyi güneşten veya herhangi bir yeneilnebilir enerji kaynağından üretebilmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu düzenlemeyle; gerçek elektrik tüketicilerinin tüketimlerini karşılamak maksadıyla elektrik üretim tesisi kurmasının, tükettiği kadarını da satarak yatırımın geri dönüşünü makul süreler içinde elde etmesi mümkün hale gelmiş bulunmaktadır.
Yatırımcının çatısındaki elektrik üretim tesisiyle farklı bir ölçüm noktasındaki tüketim tesisini ilişkilendirmenin artık mümkün hale gelmiştir. OSB tüzel kişiliklerince kurulmuş ve kurulacak lisanssız üretim tesislerinin OSB ana sayaçlarıyla mahsuplaşmasına yönelik düzenleme yapılarak bu tesislerin OSB katılımcılarının doğrudan elektrik giderini azaltması da mümkün hale gelmiştir.

Elektrik fiyat artışlarından bağımsız ve uzun vadeli bir yatırım olarak; öz yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmek, çevreci bir yatırım ve enerji maliyetlerinizi azaltacak GES yatırımı sizin için en iyi seçenek olacaktır.
INTERCON olarak güneş proje geliştirme hizmetleriyle yatırımcıların en iyi destekçisidir. Hizmetlerimiz;

Lisanssız GES Proje Geliştirme Süreçleri (Çatı/Arazi)

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği uyarınca Çatı Üzeri GES projelerinde öz tüketim ve mahsuplaşmaya dayalı olarak;

 • SANAYİ
 • TİCARETHANE
 • MESKEN

Çatı veya Arazide;

 • Tüketicilerin enerji tüketim ve enerji ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirilmesi
 • Alan büyüklüğüne ilişkin kurulu güç ve kapasite hesaplarının yapılması
 • Tesisin enerji üretimi hesaplanması
 • Tesise ilişkin ekonomik analiz, NPV, IRR ve Geri Dönüş hesaplarının yapılması
 • Tesisin genel vaziyet planı ve tek hat şemalarının çıkarılması
 • İlgili dağıtım şirketine “Çağrı Mektubu” başvuru dosyasının hazırlanıp sunulması
 • Hazırlanan Çağrı Mektubu başvurusunun ilgili dağıtım şirketi ve kurumlardan takibi ve sonuçlandırılması
 • Bağlantı Anlaşması başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması
 • Hazırlanmış olan nihai projelerin teknik kontrolünün sağlanması
 • Projelerinin onay süreçleri takibi ve sonuçlandırılması
 • Tesislerde kullanılacak ekipmanlar ile ilgili olarak teknik şartnamelerin hazırlanması
 • Tesislerde yapılan kurulumun teknik şartname, ulusal ve uluslararası standartlara göre denetlenmesi
 • Tesislere test-denetim hizmetlerinin sağlanması ve resmi kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesi

(*) Projelerle EPC (Taahhüt) ve Finansına temin konularında da gerekli destekleri vermekteyiz.

Referanslarımız

İletişim

Telefon: (0216) 455 85 90

Barbaros Mah. Halk Cad. Palladium Residence A Blok- No:8 A/3 Ataşehir/İstanbul
Pazartesi - Cuma 08:30 - 18:30