intercon logo
energy-storage

Enerji Depolama (Energy Storage)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 9 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazete’de Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği’ni yayımlanmıştır. Yönetmelik kapsamında tedarik lisansı sahip şirketler müstakil, üretim lisansına sahip şirketler bütünleşik enerji depolama tesisleri kurabilecekken, dağıtım şirketleri ve TEİAŞ’a ise şebeke işletmecileri olarak depolama tesisi kurabileceklerdir.

Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, elektrik depolama üniteleri veya tesislerinin kurulmaları, iletim veya dağıtım sistemine bağlanmaları ile bu ünite veya tesislerin piyasa faaliyetlerinde kullanılmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanan yönetmelikte, pompaj depolamalı hidroelektrik santraller ile enerji kesintisi sırasında kullanılmak üzere tesis edilen kesintisiz güç kaynakları kapsam dışında bırakıldı. Tanımlar maddesinde “elektrik depolama tesisi”, “elektrik enerjisini depolayabilen ve depolanan enerjiyi sisteme verebilen tesisi” olarak tanımlanırken, müstakil, üretim veya tüketim tesisine bütünleşik ve şebeke işletmecilerinin kuracağı tesisler olarak ta ayrılmıştır.

19.11.2022 tarihli ve 32018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikler ile (Değişiklik Yapan Yönetmelikler); Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği, Elektrik Şebeke Yönetmeliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin Yönetmelikte çeşitli değişiklikler yapıldı aşağıdaki hükümler  yürürlüğe girdi. Değişiklik Yapan Yönetmelikler ile elektrik piyasasına ilişkin yukarıda anılan ikincil mevzuatta yapılan bazı önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılmış olan değişikliklere paralel olarak, elektrik depolama faaliyetine ilişkin yeni tanımlar (ör. depolamalı elektrik tesisi) ikincil mevzuata eklendi.
  • Depolamalı elektrik tesislerine ilişkin lisans başvuruları, diğer lisans başvurularından farklı bir usule tabi kılındı. Elektrik piyasası mevzuatındaki temel prensip, piyasa faaliyetlerinin yürütüldüğü her bir tesis için ayrı lisanslar alınması olmakla birlikte, depolamalı elektrik üretim tesisleri ile bu tesislerdeki depolama ünitelerinin tek bir lisansa tabi olduğu düzenlendi.
  • Depolamalı elektrik tesisi kurmak suretiyle lisans alınabilmesi için temel şartlar şu şekilde belirlendi: (1) elektrik üretim tesisinin elektriksel kurulu gücünün, kurulması taahhüt edilen elektriksel depolama ünitesi kurulu gücüne oranının azami 1 olması, (2) rüzgar enerjisi için 20 MWe, güneş enerjisine dayalı başvurular için asgari 10 MWe azami 250 MWe kurulu güçte olması ve (3) taahhüt edilen elektrik depolama ünitesinin başvuruya konu santral sahası sınırları içerisinde olması.
  • Bundan başka, lisans başvurularında talep edilen mekanik kurulu güç, elektriksel kurulu gücün iki katını aşamaz.

Referanslarımız

İletişim

Telefon: (0216) 455 85 90

Barbaros Mah. Halk Cad. Palladium Residence A Blok- No:8 A/3 Ataşehir/İstanbul
Pazartesi - Cuma 08:30 - 18:30