intercon logo

Yeşil Hidrojenin Türkiye için Önemi

hydrogen-electrolysis

Yeşil hidrojen, yenilenebilir enerji kaynaklarından (rüzgar, güneş, hidrolik, biokütle vb.) elde edilen elektrik enerjisi kullanılarak üretilen hidrojendir. Hidrojen, sıfır emisyonlu bir yakıt kaynağı olarak, dünya genelinde enerji sektöründe giderek daha fazla ilgi görmektedir. Bu nedenle, yeşil hidrojenin üretimi, sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak kabul edilir ve iklim değişikliği mücadelesinde önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye de, […]

Depolamalı GES/RES Projeleri

solar-pannels-wind-power-plant-outside

Depolamalı GES/RES Projeleri , çevreye dost ve sürdürülebilir enerji kaynakları olarak giderek daha popüler hale gelmektedir. Bununla birlikte, bu yenilenebilir enerji kaynakları b enerji depolama kapasiteleri sınırlıdır. Bu da, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi üretiminin dalgalanması nedeniyle enerji arzı ile talebi arasında tutarlılığı sağlamakta zorluk uluşturmaktadır. Bu sorunun üstesinden gelmek için Depolamalı Güneş Enerjisi Santralleri […]

Arazi GES (Güneş Enerji Santral) Yatırımlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

arazi ges

Arazi GES Projeleri , dünya genelinde giderek popüler hale gelen sürdürülebilir bir enerji uygulamaları hale gelmişlerdir. Bu nedenle, birçok yatırımcı güneş enerjisi santralleri inşa etmeyi düşünmektedir. GES yatırımları, çevreye dost ve sürdürülebilir enerji üretimi sağlamak açısından büyük potansiyel taşımaktadır. Dolaysıyla, yatırımın doğru bir şekilde planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Ancak, bir arazi tipi GES yatırımı yapmadan […]

Karbon Nötr Fabrikalar – Yeşil Mutabakat (Karbon Ayak İzi)

karbon nötr

Avrupa Yeşil Mutabakatı (Karbon Ayakizi), Avrupa’yı 2050’de iklimi nötr hale getirmeyi amaçlayan Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen bir dizi politika girişimidir. AB’nin 2030 yılı için sera gazı emisyonunu azaltma hedefini 1990 yılı seviyelerine kıyasla en az %50’ye ve %55’e çıkarmak için etki değerlendirmeli bir plan da sunulacak. Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) ; temiz, döngüsel bir […]

Lisanssız – Öz Tüketim Amaçlı Enerji Üretim Santralleri (Kendi Enerjisini Üreten Fabrikalar/Kuruluşlar)

Lisanssız - Öz Tüketim Amaçlı Enerji Üretim Santralleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çerçevesinde yatırım imkanı olan tüm elektrik tüketicilerinin, tükettiği enerjiyi güneşten veya herhangi bir yenilenebilir enerji kaynağından üretebilmesi hedeflenmektedir.” Söz konusu düzenlemeyle; gerçek elektrik tüketicilerinin tüketimlerini karşılamak maksadıyla elektrik üretim tesisi kurmasının, tükettiği kadarını da satarak yatırımın geri dönüşünü makul süreler içinde elde […]

Landfill Gazından Elektrik Üretimi

Landfill Gazından Elektrik Üretimi

Yatay/Dikey borulamayla toplanan gaz, ana hat ile kompresöre aktarılır. Gazın yakılması için flare ya da gaz motoruna yönlendirilir. Motorun mekanik enerjisi ile tahrik edilen alternatör sayesinde elektrik elde edilir. Açığa çıkan ısı da kullanılarak istenirse enerji santrali, kojenerasyon tesisine çevrilebilir. Öte yandan, Biyogaz tesisleri sadece bir enerji, gübre tesisi değil, çevre projesi değildir, milli projedir. […]

Çöp Gazından ve Atıklardan Enerji Üretim Projeleri Yaygınlaşıyor

Atıklardan Enerji Üretim

Atık Türleri Artık ihtiyaç duymadığımız ve uzaklaştırmak istediğimiz her tür madde atık olarak tanımlanabilir.   1- Tehlikesiz Atıklar Evsel Atıklar Evsel Nitelikli Endüstriyel Atıklar Ambalaj Atıkları 2- Tehlikeli Atıklar Tıbbi Atıklar İnşaat ve Yıkıntı Atıkları   Atık Yönetiminin Temel İlkeleri şunlardır: Tüm aşamalarda en az atık oluşturan üretim teknolojilerinin seçimi ve uygulanması, Oluşan atıkların olabildiğince […]

Enerji Depolama Sistemleri

Enerji Depolama Sistemleri

Enerji Depolama (Energy Storage) Sistemleri,maliyetleri düştükçe yaygınlaşmaya başlayacaktır. Dünya’da çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek giderek yaygınlaşıyor. Ancak rüzgar her zaman esmiyor ya da güneş açmıyor. Bundan dolayı elektrik enerjisini depolamak zorundayız. Enerji şebeke operatörlerinin enerji depolama teknolojisi sayesinde; pik elektrik tüketimi olan saatlerde birkaç saniye içerisinde devreye girecek büyük Depolama Sistemleri ile […]

Enerji Start-Up’ları Ülkemiz ve Dünya İçin Önem Taşıyor

Enerji Start-Up'ları Ülkemiz ve Dünya İçin Önem Taşıyor

Kullandığımız enerji kaynaklarının ve Sistem & Ekipmanlarının büyük kısmını ithal ediyor olmamız bizleri birtakım alternatif çözümleri üretmeye itmektedir. Stratejik olarak çok önemli bir konumda olmamız ve dünyadaki fosil yakıtların yüzde 70’inin bizim üzerimizden Batı’ya dağılıyor olması. Ayrıca rüzgâr, hidroelektrik ve güneş enerjisi bakımından da çok zengin bir ülkeyiz. Bu doğal kaynakların kullanımının artırılması ve bir […]

Enerji Projeleri ve Enerji Danışmanlık Desteğinin Önemi

Enerji Projeleri ve Enerji Danışmanlık Desteğinin Önemi

Enerji Projeleri, Yatırımcıların ve Endüstrinin ihtiyaçları doğrultusunda önemli fırsatlar taşımaktadır. Tabii bu Enerji Yatırım ve Projelerinde başarılı olabilmek için mevzuat ve teknolojik gelişmelerin yakından takibi gerekmektedir. Bünyesinde Enerji Uzmanlarının olmadığı organizasyonların, Enerji Danışmanlık Hizmetleri almaları kaçınılmazdır. Enerji Projelerinde, projelerin tüm aşamalarında geniş bir yelpazeye yayılmış yapılması gereken çalışmalar bulunmaktadır. Farklı disiplinlerden Uzmanlar ile teknik ve […]