intercon logo
Türkiye'deki Yatırım Ortamı

Türkiye’deki Yatırım Ortamı

Türkiye’deki Yatırım Ortamı Avantajları

1.Gelişen Ekonomi

 • Hizmet ve sanayi sektöründeki artış
 • Yerli ve yabancı yatırımcılarla gelişen, hareketli ekonomi

 

2. Genç Nüfus

 • AB ile kıyaslandığında en kalabalık genç nüfus
 • Eğitimli, dinamik, ve çok kültürlü bir genç nüfus
 • Nüfusun yarısı 30 yaşın altında

 

3. İş Gücü Nitelikli ve Rekabetçi

 • 193′ ten fazla üniversiteden yıllık ortalama 610.000 düzeylerinde mezun kişi
  Yarısı meslek ve teknik liselerden olan 700.000’in üzerinde lise mezunu

 

4. Tüm Yatırımcılara Eşit Muamele

5. Uluslararası Tahkim

6. Transfer Garantisi

7. Gelişmiş Ulaşım Ağı ve Lojistik İmkanlar

 • Uluslararası ulaşım ağı

 

8. Konumsal Avantajlar

 • Merkezi lokasyon
 • Verimli bir coğrafya

 

9. Avrupa’nın Enerji Koridoru ve Terminali

 • Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan önemli enerji terminali ve geçidi
 • Yenilenebilir Enerji Potansiyeli

 

10. Düşük Vergiler ve Teşvik Olanakları

 • Kurumlar Vergisi’nde %20 ye düşüş
 • Kurumlar Vergisi’nden tamamen veya kısmen muafiyet imkanı
 • İşverenlerin sosyal güvenlik giderlerine destek imkanı
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler kapsamında uygulanan vergilerde, işveren yükünü hafifletecek çözümler ve bu bölgelerde arazi tahsisi
 • Ar-Ge Kanunu
 • Stratejik, büyük ölçekli ve bölgesel yatırımlar için teşvikler

 

11. Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları

 • 1996 yılından bu yana AB ile yürürlükte olan Gümrük Birliği Anlaşması ve 20 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması
 • Yatırımcıların çıkarları odağında düşünülen yeni Serbest Ticaret Anlaşmaları
 • AB ile bir arada yürütülmekte olan katılım müzakereleri

 

12. Kültür Coğrafyasında Rekabet Avantajları

 • Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika kültürlerinin bir arada olduğu bir coğrafya

Faydalı Linkler:

Ek Dosyalar: