intercon logo
Landfill Gazından Elektrik Üretimi

Landfill Gazından Elektrik Üretimi

  1. Yatay/Dikey borulamayla toplanan gaz, ana hat ile kompresöre aktarılır.
  2. Gazın yakılması için flare ya da gaz motoruna yönlendirilir.
  3. Motorun mekanik enerjisi ile tahrik edilen alternatör sayesinde elektrik elde edilir.

Açığa çıkan ısı da kullanılarak istenirse enerji santrali, kojenerasyon tesisine çevrilebilir. Öte yandan, Biyogaz tesisleri sadece bir enerji, gübre tesisi değil, çevre projesi değildir, milli projedir. Biyogaz tesisleri aynı zamanda bir bertaraf tesisidir ve Çevre Bakanlığı tarafından da ayrıyeten desteklenirlerse sayıları daha çok artacaktır. Almanya’da yaklaşık 10.500‘nin ve Danimarka’da bile 7500’in üzerinde Tesis var olduğu düşünülürse, bu konuda gelişim imkanının ne kadar açık olduğu aşikardır.

Çöp Gazından ve Atıktan Enerji Üretim Projeleri, ülkemizde mevcut olan YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) mekanizmasının ,2020 yılı sonrasında da aynen devam ettirilmesi bu konudaki Tesis sayısını daha da arttıracaktır.