intercon logo
sgs

SGS – EPDK Doğalgaz Dağıtım Şirketleri İzleme ve Gözetim Projesi

Söz konusu çalışmalar, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

EPDK tarafından gerektiğinde görevlendirilerek ifa edilen İzleme &Gözetim Çalışmaları, doğal gaz piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin her türlü faaliyetlerinin, uygulamalarının, işlem, hesap ve mali tablolarının ilgili mevzuat hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunun Kurul ve/veya Kurul adına yetkilendirilen Kurum personeli tarafından incelenerek; muhtemel hata, noksanlık, usulsüzlük ve suiistimallerin tespit edilmesi ve Kanunda öngörülen gerekli yaptırımların uygulanması suretiyle; doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz ve rekabete dayalı esaslar çerçevesinde çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulmasını sağlamak ve mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir doğal gaz piyasası oluşturmak amacıyla yapılan çalışmalar bütünüdür.

Referanslarımız

İletişim

Telefon: (0216) 455 85 90

Barbaros Mah. Halk Cad. Palladium Residence A Blok- No:8 A/3 Ataşehir/İstanbul
Pazartesi - Cuma 08:30 - 18:30