intercon logo
Enerji Start-Up'ları Ülkemiz ve Dünya İçin Önem Taşıyor

Enerji Start-Up’ları Ülkemiz ve Dünya İçin Önem Taşıyor

Kullandığımız enerji kaynaklarının ve Sistem & Ekipmanlarının büyük kısmını ithal ediyor olmamız bizleri birtakım alternatif çözümleri üretmeye itmektedir. Stratejik olarak çok önemli bir konumda olmamız ve dünyadaki fosil yakıtların yüzde 70’inin bizim üzerimizden Batı’ya dağılıyor olması. Ayrıca rüzgâr, hidroelektrik ve güneş enerjisi bakımından da çok zengin bir ülkeyiz. Bu doğal kaynakların kullanımının artırılması ve bir yandan da yeni enerji teknolojileri konusunda önemli adımların atılması gerekmektedir. Yüksek teknoloji çözümlerini doğru kullanarak, dijitalleşerek, enerji alanında gerekli girişimlerin yapılması gerekmektedir. Türkiye’de gelecek vaat eden, çok başarılı enerji girişimcilerinin (Enerji Start Up) olduğunu biliyoruz. Onları bulup desteklemek, büyümelerini hızlandırmaya destek olmak hepimizin görevidir.
2000’li yıllarda yaygınlaşmaya başlayan Start-Up’lar, günümüzde birçok ülkede iş hayatının önemli bir parçasını oluşturmaya başladı. Start-up’ların belki de en büyük yararı, iyi bir fikir sahibi olmak için her zaman tecrübe ya da belirli bir süre boyunca iş deneyimine sahip olmak gerekmediğinin farkındalığını öne sürebilmeleridir. Bu bağlamda da o fikrin hayata geçmesini normalde önleyici bürokratik ve hukuksal süreçlere bağımlı kalmadan, daha fazla fikrin daha hızlı bir biçimde piyasada var olmasını sağlıyorlar. Start-up’ların genel olarak küçük çekirdek bir takımdan oluşuyor olması, bu kültürün bir parçası olan paylaşılan çalışma alanları gibi yeni çalışma biçimlerinin doğmasına neden oldu. Birçok okul, aklında bir iş planıyla mezun olan yeni mezunlarına, bu e yavaş yavaş bu alanda gelişmelere tanık olmaya başladık.
Özellikle Amerika’da başlayıp büyüyen ve hızla popülerleşen bu kültür, dünyanın her yerine de yayılmış durumda. İsrail ve Finlandiya bu konuda Amerika’dan sonra en hızlı gelişimi gösteren ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’de de bu alanda ilerleme bulunmaktadır.
Ülkemizde özellikle Enerji verimliliğinde, özellikle tüketim alanında tasarruf çok iyi ölçümleme ve enerji yönetimiyle mümkün. Bu alanda inovatif çözümler geliştiren Enerji Start-Up’lara var. Bu konuda, Akıllı Enerji Verimlilik Çözümleri, Cleantech, Enerji Depolama, Hibrit Sistemler, Hibrit Çözüm Projeleridir.. Bu tür sistemlerin tedarik zinciri içindeki herhangi bir aşamaya ürün veya hizmet geliştirmek startup’lar için büyüme fırsatı olacaktır.

Bu konuda ülkemizdeki Enerji Start-Up konularında dikkat çeken çalışmalardan biri; Sabancı Üniversitesi Teknoloji Tabanlı Girişimleri Hızlandırma Merkezi SUCool, 2018 yılında enerji ve temiz teknolojiler dikeyinde hem erken aşama girişimciler hem de büyüme aşamasındaki start-up’lara yönelik uluslararası programlar hayata geçirecek.2013 yılında kurulan ve şu ana kadar 65 start-up’ın katıldığı 5 ayrı hızlandırma programı yürütülen 23 start-up şirketleşirken 13’ü yatırım aldı ve 11’i de hali hazırda global operasyonlar yürütmekte. Geçmiş yıllarda edindiği birikim ve Hollanda merkezli Innoenergy kurumu ile yaptığı işbirliği neticesinde bu Program , 2018 itibariyle yönünü Enerji ve Temiz Teknolojiler alanında çalışan erken aşama girişimciler ile globale açılmaya hazır start-up’lara çevirmiş durumda. Ülkemiz için güzel bir örnek.

Global ölçekteki örneklerden dikkat çekenlerden birisi de ;Kenan Şahin, Boston’daki enerji teknolojisi geliştirme şirketi olan Tiax’taki laboratuvarında lityum-iyon pillerin enerji yoğunluğunu, nikel yönünden zengin bir katot üretim tekniğin üzerinde çalışıyor. Bu amaçla 2002’de yeşil teknoloji start up’ları için umut vadeden ilerlemeleri iyice geliştirmek üzere Tiax’ı kurdu.
Bu tarz örneklerin çoğalmasıyla, ülkemiz, enerji teknolojileri alanında önemli bir mesafe kat edebilir.