Yatırım Projeleri Araştırma ve İş Geliştirme Hizmetleri

 • Yatırımcılar için İş ve Proje Geliştirilmesi
 • Yerli ve yabancı kuruluşlar arasında proje ortaklığı tesis edilmesi.
 • Uluslararası piyasalarda değişik projeler için “stratejik ve finansal” ortaklıkların kurulması.
 • Yerli kuruluşlar için uluslararası piyasalarda proje takibi ve geliştirilmesi.
 • Kamu idarelerinin özelleştirmekte olduğu , satışa sunduğu veya ihaleye çıkarmış olduğu proje ve yatırımlar,
 • Atıl Durumdaki Kamu veya Özel Tesislerin Yeniden ekonomiye Kazandırılması
 • İş Dünyası Diplomasi Çalışmaları (Business Diplomacy)
 • İş Dünyası İletişim Çalışmaları
 • Start-Up Destek Çalışmaları
 • Kapasite Geliştirme
 • Strateji Planlama
 • EuroAid ve Uluslararası Finanslı Projeler için Teknik Destek