intercon logo
çöp gazından enerji

RDF (Refused Derived Fuel) / ATY (Atıktan Türetilmiş Yakıt)

Atıktan türetilmiş yakıt (ATY) anlamına gelen RDF (Refused Derived Fuel), evsel ya da endüstriyel atıkların ayrıştırılmasından geriye kalan atıkların, belirli bir prosesten geçirilerek beraber yakma tesislerinde fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılmasıdır.

Dünyada ve ülkemizde, başta çimento fabrikaları olmak üzere bazı yetkili tesisiler; hem ekonomik hem de çevre katkıları açısından alternatif ek yakıt olarak ATY’yi tercih etmektedir.

ATY Tesisi
ATY tesisleri, girdi ürün tipi ve çıktı olarak istenilen tane boyutu ve kalorifik değerlere göre farklı işlemlerden geçebilir. Bu işlemler tek kademeli olabileceği gibi çok kademeli de olabilirler.