intercon logo
İş Geliştirme ve Proje Geliştirme Metotları

İş Geliştirme ve Proje Geliştirme Metotları

Türkiye elektrik piyasası artan talep ve pazar liberalleşmesindeki önemli ilerleme sayesinde son 10 yılda güçlü ve büyüyen bir piyasa olma özelliğini korumuştur. Özel teşebbüslerin elektrik sektöründeki payı artarak % 75’e kadar ulaşmıştır. Spot elektrik alışverişlerinden sorumlu EPİAŞ (EXIST) kurulması, elektrik piyasasına daha da ivme kazandırmıştır. Üretim şirketlerinin elektriklerini şeffaf bir platformda satma kabiliyeti finansal ve politik riskleri en aza indirmektedir.

Yenilenebilir Enerji Üretim Projeleri

(Hidroelektrik, Rüzgar, Güneş, Atık, Biyogaz, Jeotermal, vb.)Enerji Piyasasında sürekli proje geliştirme, yatırım, birleşme vb süreçler yaşanmaktadır.

Hali hazırda işletilmekte olan veya henüz işletmeye alınmamış olan elektrik santralleri satın almak isteyenlere seçenekler sunabilmektedir. İşletmedeki santraller, yatırımcıların yatırım maliyetini düşürmelerine ve piyasaya hızlı bir şekilde girmelerine izin verirken, işletmede olmayan santraller, tesisin iyileştirilmesi veya kısmen ya da tamamen daha elverişli pazarlara sevk edilmesi için yatırım yapılabilme potansiyeline sahiptir.
Enerji Proje Geliştirme Aşamaları Genel olarak aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır.

 • Saha Seçimi
 • Saha Geliştirme Çalışmaları
 • Harita ve Mühendislik Çalışmaları
 • Ölçüm Çalışmaları
 • Fizibilite çalışmaları
 • Teknik ve idari due-diligence
 • Lisans Başvurusu
 • Tahsis ve/veya Kamulaştırma Süreçleri
 • Şartname ve Teklif Değerlendirme Hizmetleri
 • Projelendirme ve Kontrollük Hizmetleri
 • Enerji Hesapları ve Verilerin Değerlendirilmesi
 • Tesis Kurulumu, Bakım ve Onarım Hizmetleri

 

Örneğin; Türkiye’de başlamış olan YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alan) uygulaması dünyada dikkat çekmektedir. YEKA, “kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde kurulacak büyük ölçekli kaynak alanlarıdır.” Başka bir deyişle kamuya ait büyük arazilerin, enerji santralleri ile değerlendirilmek üzere tahsisidir. Yönetmeliğe göre bu alanlar YEGM tarafından geliştirilerek veya YEKA amaçlı bağlantı kapasite tahsisi olarak iki şekilde geliştirilebilecektir. İlk yöntemde YEGM, elindeki haritaları, ışıma miktarı ve sürelerine ilişkin teknik değerlendirmeleri uzmanları vasıtasıyla değerlendirecek ve gerekli izin/onay prosedürü sonrasında netleştirilen saha için uygulama yapılabilecektir. İkinci yöntem olan bağlantı kapasite tahsisi yönteminde ise bağlantı ihalesi sonrasında daha hızlı bir yatırım süreci öngörülmektedir. Bu yöntemde alınacak izinler, yatırım yapan firma tarafından alınacak ancak; Yönetmeliğe göre bu izin sürecinde “iyi niyet çerçevesinde” bir uygulama gerçekleştirilecektir.

1- Doğal Gaz Piyasası İş geliştirme / Proje Geliştirme Hizmetleri

 • Shale Gas ( Kaya Gazı ) Araştırma ve Geliştirme Projeleri
 • Doğal Gaz İthalat ve İletim
 • Şehir İçi Doğal Gaz Dağıtım Projeleri
 • Doğal Gaz Depolama
 • CNG,LNG Projeleri

 

2- Maden Projeleri Geliştirme

Dünyada oldukça önem arz eden Maden & Yer Altı Kaynakları ile ilgili olarak gerek ülkemizde ve gerekse başka ülkelerde projelerin geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılabilmektedir.

 • Metalik Madenler
 • Jeotermal Kaynaklarömür,
 • Shale Gas, Shale Oil

 

Enerji – Çevre – Gaz – Maden Yatırım Danışmanlığı/Satın Alma ve Birleşme

Bu alanlarda faaliyet göstermek isteyen yatırımcılara teknik & finansal fizibilite çalışmalarından, pazar ve regülasyon araştırmalarına kadar aşağıdaki çalışmalar gerekmektedir.

 • Piyasa Analiz Raporu
 • Yatırım Araçlarının Tespiti
 • Yatırım Analiz Raporları
 • Mevzuat Analizi

İş Geliştirme / Proje Geliştirme Yatırımcıların ve Endüstrinin ihtiyaçları doğrultusunda önemli fırsatlar doğurmaktadır. Tabii bu Enerji Yatırım ve Projelerinde başarılı olabilmek için mevzuat ve teknolojik gelişmelerin yakından takibi gerekmektedir. Burada, bünyesinde Enerji Uzmanlarının olmadığı organizasyonların, Enerji Danışmanlık Hizmetleri almaları kaçınılmazdır. Çünkü Enerji Projelerinde , projelerin tüm aşamalarında geniş bir yelpazeye yayılmış yapılması gereken çalışmalar bulunmaktadır. Farklı disiplinlerden Uzmanlar ile teknik ve yasal mevzuat çerçevesiyle gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Gerekli hedeflere ulaşmak ve profesyonel hizmet alabilmek açısından gerektiğinde Ulusal & Uluslararası kuruluşlar ile beraber çalışmalar yürütülmesi gerekebilmektedir. Hizmeti alınacak kişi veya kurumlardan , kendini güncel tutan, yerel kültür ile global bilgiyi aynı potada eritebilmeli ve Yatırımcılara sunuyor olmalıdır.

İş Geliştirme / Proje Geliştirmeleri çalışmalarında başarılı olabilmek için geniş bir network (iş Ağı) ve aynı zamanda yatırımlarla ilgili mevzuatlar konusunda da gerekli bilgilere sahip olmak gerekir. Bu tür durumlar için Intercon gibi İş Geliştirme- Proje Geliştirme Danışman Firmanızın olması fayda sağlayacaktır.