intercon logo
Enerji Performans Sözleşme

Enerji Performans Sözleşme (EPS ve ESCO) Yatırım Modelleri

A. ESCO Modeli

ESCO (Energy Service Company) temel olarak, işletmelerde enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlamak için, enerji tasarrufu projelerini tasarlayıp uygulamasını gerçekleştiren, sağlanacak enerji tasarruf performansını garanti eden, projelerin uygulanması için gerekli olan finansmanı sağlayan/sağlanmasına aracılık eden ve gerektiğinde enerjinin tedarik edilmesini sağlayan ve uyguladığı projelerle ilgili risk yönetimi gerçekleştirilen bir iş modelidir.

ESCO Firmaları, müşterileri ile Enerji Performans Sözleşmeleri yaparak enerji verimliliğini artırmak için oluşturulacak projenin yasal çerçevesini belirlemektedir.

 

Enerji Performans Sözleşmesi(EPS) Nedir?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nda “enerji performans sözleşmesi” şu şekilde tanımlanıyor: ‘Uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji tasarruflarının garanti edilmesi ve yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak tasarruflarla ödenmesi esasına dayanan sözleşme.

 

esco modeli

 

B. Yap İşlet Devret (YİD) Modeli

Neden EPS?

  • Proje finansmanı dış kaynak tarafından sağlanır
  • ESCO bütün süreçleri kendisi yönetir, yani proje anahtar teslimi şeklinde uygulanır
  • Projenin performans garantisini ESCO üstlenir
  • Kullanılan finansmanın geri ödemesi sağlanan tasarrufla yapılır
  • Enerji maliyetleri azalır
  • İşletmenin rekabet gücü artar
  • Risk yönetimini ESCO Firması üstlenir
  • Sera gazı emisyonları ve karbon ayak izi azalır
  • İşletme için minimum risk vardır

EPS Süreci Nasıl İşler?

eps süreci