intercon logo
energy-storage

Enerji Depolama (Energy Storage)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 9 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazete’de Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği’ni yayımlanmıştır. Yönetmelik kapsamında tedarik lisansı sahip şirketler müstakil, üretim lisansına sahip şirketler bütünleşik enerji depolama tesisleri kurabilecekken, dağıtım şirketleri ve TEİAŞ’a ise şebeke işletmecileri olarak depolama tesisi kurabileceklerdir.

Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, elektrik depolama üniteleri veya tesislerinin kurulmaları, iletim veya dağıtım sistemine bağlanmaları ile bu ünite veya tesislerin piyasa faaliyetlerinde kullanılmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanan yönetmelikte, pompaj depolamalı hidroelektrik santraller ile enerji kesintisi sırasında kullanılmak üzere tesis edilen kesintisiz güç kaynakları kapsam dışında bırakıldı. Tanımlar maddesinde “elektrik depolama tesisi”, “elektrik enerjisini depolayabilen ve depolanan enerjiyi sisteme verebilen tesisi” olarak tanımlanırken, müstakil, üretim veya tüketim tesisine bütünleşik ve şebeke işletmecilerinin kuracağı tesisler olarak ta ayrılmıştır.